Bestuur, ANBI gegevens en beleidsdocumenten

6 juni 2016

Stichting Crabbehoeve  is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan Stichting Crabbehoeve zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan sociale initiatieven in de wijk, temeer omdat wij onze exploitatiekosten uit eigen middelen betalen.

Als stichting met een ANBI-erkenning zijn wij verplicht het volgende te publiceren:

Gegevens

  • Officiële naam: Stichting Crabbehoeve (bij het publiek bekend onder de naam “Crabbehoeve”)
  • Post- en bezoekadres: van Karnebeekstraat 2, 3317 KX Dordrecht
  • Telefoon: 078 – 7633082
  • E-mail: info@crabbehoeve.nl
  • KvK- nummer: 60099143
  • BTW-nummer:  NL853764724B01
  • Bankrekeningnummer: NL53ABNA0519115864

Bestuurssamenstelling  

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: a) het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Crabbehof; b) het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel o.m. te verwezenlijken door a) het beheren en exploiteren van de tuin en het multifunctionele gebouw de Crabbehoeve; b) het organiseren van sociale activiteiten in de Crabbehoeve of elders in de wijk Crabbehof.

Belangrijke documenten