Het verhaal van Crabbehoeve

29 juli 2016

Historie

Het voormalig schoolcomplex met drie schoollokalen op 1000 m² braakliggende grond aan de Van Karnebeekstraat 2 in Dordrecht, stond op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor woningbouw. Door de recessie werd dit plan met minimaal 10 jaar opgeschort en ontstond het idee bij een groepje bewoners om een laagdrempelige en multifunctionele ontmoetingsplaats op te starten op deze centrale plek in de aandachtswijk Crabbehof.

Met de Gemeente Dordrecht, eigenaar van dit stukje grond, werden afspraken gemaakt om tot huur over te kunnen gaan. In februari 2014 is door de initiatiefnemers van Crabbehoeve Stichting Crabbehoeve opgericht. en in maart 2014 is de sleutel overhandigd aan het vijfkoppig bestuur  en kon het bewonersbedrijf Crabbehoeve van start.

Van links naar rechts: Patrick Eichhorn, Jos Kupers, Lieke Wernsen, André de Vries en Willie Hollemans.

Het concept Crabbehoeve

Eén van de pilaren van Crabbehoeve is de beleeftuin; een bloementuin en moestuin voor en door bewoners. Een plek waar de bewoners van de wijk Crabbehof elkaar kunnen ontmoeten, mee kunnen doen en delen in de oogst. In het verlengde van deze filosofie is ervoor gekozen om de drie voormalige schoollokalen in te zetten als respectievelijk vergaderruimte, lunchroom en atelier. Op Crabbehoeve staan ontmoeten en sociale activiteiten centraal. Daarnaast vinden er ook zakelijke activiteiten plaats. Basisgedachte hierbij is dat alles wat extra verdiend wordt terugvloeit in de wijk, bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtbarbecue, een filmavond, het mooier maken van een stukje van de buurt of het organiseren van een sportevenement voor kinderen.

Ambities

Crabbehoeve moet dé ontmoetingsplaats van de wijk worden, waar mensen van elkaar leren en waar bewoners elkaar nuttige diensten kunnen leveren. Dit is in de kern wat wij, de bewoners van Crabbehof, willen.

Hier op deze plek hebben bewoners  van Crabbehof het heft in handen genomen en komen daarin tot nieuwe ideeën om bewoners diverse activiteiten aan te bieden. Zorg en welzijn, verbinden van sociale en economische voorzieningen, inzet van vrijwilligers en mensen met arbeidsbeperkingen; allemaal uitingen van de lokale kracht. Hoe mooi, leuk, nuttig, zinvol, creatief en verbindend kan burgerparticipatie zijn? In de Crabbehoeve komt dit alles samen.

Crabbehoeve is de plek waar mensen zich welkom voelen, elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen en waarderen. Alles is er op gericht op dit te faciliteren en de hele omgeving is er op gericht om dit te laten ontstaan. Of je er zomaar even binnenwandelt of je komt er om te werken, te recreëren, te vergaderen, te genieten of te consumeren. Op de Crabbehoeve worden activiteiten georganiseerd die ontmoetingen mogelijk te maken. Er worden settingen gecreëerd waarin dit gebeurt. De plek geeft warmte en inspiratie. Je wordt er ontvangen en er is ruimte voor een praatje. Je verlaat de Crabbehoeve met een lach, met energie en een gevuld hart.

Op Crabbehoeve ontmoeten jong en oud elkaar. Rijk of minder rijk, het maakt niet uit. Culturen en hun keukens inspireren en voeden elkaar. Mensen vinden elkaar in activiteit en in genieten. Dromen ontmoeten hun uitvoerders. Er ontstaan leuke ontmoetingen, onverwachte ontmoetingen en eerlijke ontmoetingen. Het is er veilig en biedt de ruimte om je te laten zien. Het inspireert en motiveert om je talenten in te zetten, talenten te ontdekken en om te leren en te groeien.